The LETSaholic Twist
- Everything you always wanted to know about LETS
... but didn't know who to ask.

About the book

This is the information James Taris shared with LETS groups all over the world on his international LETS tours between 2002-2004.


 

 

 

Home / All About LETS / LETS Favours / LETS Online
World / Africa / Asia / Oceanea / Europe / Nth America / Sth America

LETS Favours
- Improving Your Lifestyle Through LETS -

Translation kindly provided by Alf Lund
-- Bytteringen i �s - http://bytteringen.net
V�r e-postliste: http://lists.copyleft.no/mailman/listinfo/bytteringen

You can help support LETS-Linkup.com (and James) by purchasing a copy of his book, The LETSaholic Twist, now available in hardcover, softcover and ebook.

Why not buy a printed copy and rotate it amongst your LETS members?

CLICK HERE for more information about The LETSaholic Twist.


James Taris� foredrag om bytteringer, del 1 - 9

1. Byttefilosofi

Tenk p� byttepoengene (gryn) som �tjenester� heller enn �penger�. Det vil bidra til � knytte medlemmene sammen og gj�re handlingen hyggeligere.

2. Hva du tilbyr

Tilby bare 3 typer varer og tjenester:

a) Arbeid du liker � sysle med.
b) Ferdigheter du vil l�re, forbedre eller finpusse.
c) Ting du ikke trenger eller vil ha lenger.

P� denne m�ten gj�r du ditt beste for � hjelpe n�r noen ringer deg. Det er ingenting som er s� frustrerende som � kontakte medlemmer som ikke kan eller vil gj�re det de har f�rt opp i nyhetsbrevet.

3. Hva du �nsker deg

Fordel �nskene p� to kategorier:

a) N�dvendigheter - ting du m� ha eller synes du ikke kan klare deg uten: Kl�r, mat, str�m, telefon, bensin, etc.

Bestem deg for � bruke penger p� disse tingene, men se etter om noe av det (f. eks. mat, kl�r...) kan skaffes gjennom bytteringen.

b) Luksus - ting du klarer deg uten (eller ender opp med � gj�re selv) som ville gj�re livet lettere � leve om du hadde dem (eller fikk noen til � gj�re det for deg). Plenklipp, sn�m�king, male huset, fikse bil eller sykkel, massasje, dataundervisning, musikkundervisning, gaver, b�ker, etc.

Bruk bytteringen til � skaffe deg s� mye luksus som mulig og gi tilv�relsen et puff mot det hyggelige!

G� gjennom nyhetsbrevet og kryss av alle varer / tjenester

I - du gjerne vil ha, men ikke har r�d til eller synes du kan bruke penger p�.
II - du gj�r selv, men helst ville slippe (s� frigj�r du tid til � drive med det du har lyst til!)

4. Handel

Ha 3 ting i tankene n�r du handler:

a) Hjelp nye medlemmer i gang - helst med en gang de blir med! I alle fall s� snart som mulig. Nye medlemmer synes ofte det er vanskelig � kontakte folk for � handle, kanskje er de redd for � f� et nei. Dette hinderet kan du hjelpe dem forbi ved � koble dem til et medlem du vet vil hjelpe dem. Etter en f�rste, vellykket, handel vil de som regel klare seg p� egen h�nd.

b) Finn ut om det nye medlemmet er en som skal �gi� eller �f�. Noen trenger � f� noe for � etablere tillit til systemet, mens andre ikke vil st� i minus og m� tjene noe selv f�rst. Begge deler er i orden og det nye medlemmet vil f�le seg mer til rette om hun f�r handle p� den m�ten hun kjenner seg fortrolig med.

c) Bli kjent med s� mange av medlemmene som mulig - s� fort som mulig. Folk er mer villige til � gj�re noe for noen de kjenner. Den beste m�ten � bli kjent er gjennom m�nedlige treff i bytteringen.

Det fins 3 typer treff:

I - De sosiale. Medlemmer med familie m�tes til en kopp kaffe eller deler et m�ltid.

II - Byttemarked. Man m�tes for � handle og prates. Man er ikke n�dt til ha med noe selv, da det trengs b�de kj�per og selger for � gjennomf�re en handel.

III - Dugnad. Dette er �arbeidsbier� som m�tes for � l�se en bestemt oppgave til fordel for bytteringen eller et av medlemmene. Alle �biene� l�nnes med byttepoeng (gryn).

Deltakelse p� slike treff er en ypperlig m�te � bygge vennskap med handelspartnerne dine.

5. Hjelp bytteringen

Be om � f� hjelpe bytteringen med noe du er interessert i. De trenger alltid hjelp og vil ta vel imot deg. Dette er en utmerket metode for �:

a) Tjene gryn.
b) L�re mer om bytteringen og hvordan den fungerer.
c) Utvikle ferdigheter (jeg l�rte meg layout og webdesign ved hjelp av bytteringer!).
d) M�te og bli kjent med flere medlemmer og dermed �ke sjansene for byttehandel.

6. � puste liv i en byttering

Til tider opplever bytteringen stillstand i handel og tap av medlemmer. Dette betyr ofte at tilliten til bytteringen er i ferd med � avta og b�r tas som et varselsignal snarere enn d�dsfanfaren.

Jeg har funnet at en god m�te � komme over kneika er ved � hjelpe medlemmene til fornyet tillit til systemet - hjelp dem � f� tak i det de �nsker seg. F� et inspirert medlem til � ringe de andre, og, om det er deg:

a) Presenter deg og si at du ringer for � hjelpe dem � skaffe seg hva de n� vil ha gjennom bytteringen.

b) Unders�k om deres tilbud og ettersp�rsler slik de er listet opp i nyhetsbrevet fremdeles er gyldige (om n�dvendig, hjelp til med � utfylle listen).

c) Lag en stor liste over varer og tjenester (jeg hadde en med 200 oppf�ringer) og sp�r dem hva de kunne ha behov for, n� eller senere. Form�let er � f� nye medlemmer som kan tilby disse tingene.

d) Bruk kunnskapene dine om hvem som tilbyr og ettersp�r hva til � sette folk i forbindelse med hverandre slik at de kan handle.

Dette tar ikke s� mye tid som en skulle tro. Avhengig av st�rrelsen p� bytteringen kan en slik ringerunde ta fra 1 - 3 dager, noe som ikke er mye n�r du tenker p� at du sannsynligvis redder bytteringens liv! Og n�r medlemmene f�rst har gjenvunnet tilliten til bytteringen ordner de handlingen p� egen h�nd igjen.

7. Rekruttere medlemmer

Som tiden g�r mister man medlemmer av ulike �rsaker. Rekruttering b�r derfor p�g� kontinuerlig. F�lgende aktiviteter har vist seg virksomme:

a) Notiser i lokalavisens �hva skjer� - spalte (som regel er det gratis � �annonsere� her).

b) Ha en byttering-stand ved (loppe)markeder, festivaler og andre arrangementer. Det koster sjelden noe � ha en stand.

Men best av alt er det � ha en velfungerende byttering. N�r medlemmene s� skryter til familie venner om hvordan de skaffer seg dette og hint uten penger - da skal det ikke mange eksemplene til f�r disse familiemedlemmene og vennene l�per d�rene ned p� bytteringens kontor for � melde seg inn!

8. LETS-Linkup

19. oktober 2001 begynte jeg arbeidet med http://lets-linkup.com. Dette skulle bli et nettsted med lenker til alle bytteringer i hele verden, samt til alle artikler og informasjon forbundet med dem.

Etter 3 uker og 250 timers arbeid hadde jeg satt opp et nettsted med mer enn 60 sider som lenket til mer enn 1000 bytteringer i mer enn 20 land. Siden brukte jeg erfaringene fra � sette opp dette nettstedet til et foredrag om bytteringer og internett p� en nasjonal konferanse for bytteringer i Australia.

LETS-Linkup vokser stadig og teller n� 78 sider med lenker til mer enn 1500 bytteringer i 38 land.

9. James Taris - byttebakgrunn

Jeg heter James Taris og er byttoman! Jeg ble med i min f�rste byttering i 1994. Det tok 11 m�neder f�r min f�rste byttehandel var gjort, men etter det var jeg solgt. Siden har jeg blitt med i flere bytteringer og ogs� v�rt med p� � starte noen.

Jeg har holdt flere foredrag om bytteringer og blitt intervjuet av flere radioer om emnet.

Den n�v�rende foredragsturneen i Europa er min m�te � skaffe meg f�rsteh�nds informasjon om bytteringer og hvordan de drives i utlandet. Det er ogs� en mulighet til � vise hvordan byttepoeng kan brukes til handel verden rundt. All overnatting og mange andre utgifter p� denne turen har blitt dekket ved hjelp av byttetransaksjoner.

Jeg elsker bytteringer. Lenge leve bytteringen!

 


Please send corrections or updates to current email address as shown on homepage.


Other James Taris web sites